RØDØY SOKN

Solhøyden, 8185 VÅGAHOLMEN 75 09 80 90 post.kirken@rodoy.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 291 stemmer

Medlemmer

AUD PETRINE STEINREM JOHANSEN f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
EDEL MARIE PAULA HEEN f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 333 stemmer
FREDDY SELJEVOLL BANG f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 333 stemmer
ELISABETH TORILL VÆRANG PETTERSEN f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
STEINAR OLSEN f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
HEIDI ANITA FYHN f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer

Varamedlemmer

BRIT KROGH f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 319 stemmer
JOHN HARALD ANBAKK f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 313 stemmer
EVELYN ANITA FREDRIKSEN f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 310 stemmer
RANDI STORVIK TELNES f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer
ANNE GRETE THEIMANN f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 308 stemmer
Se valgresultater for SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

2
JOHN HARALD ANBAKK f. 1972 Vågaholmen
3
EDEL MARIE PAULA HEEN f. 1957 Nordværnes
4
BRIT KROGH f. 1959 Tjongsfjorden
5
ANNE GRETE THEIMANN f. 1959 Sørfjorden
6
STEINAR OLSEN f. 1967 Rødøy
7
FREDDY SELJEVOLL BANG f. 1996 Tjongsfjorden
8
HEIDI ANITA FYHN f. 1989 Rødøy
9
REIDAR LEANDER JENSEN f. 1945 Nordværnes
10
HENNY GURINE NILSEN f. 1946 Nordnesøy
11
ARILD LORENTSEN f. 1950 Tjongsfjorden
12
MARGARETH MATHISEN f. 1962 Storselsøy
13
KJELL VIGGO OVESEN f. 1962 Tjongsfjorden
15
EVELYN ANITA FREDRIKSEN f. 1957 Rødøy
16
RANDI STORVIK TELNES f. 1964 Jektvik
17
MAGNUS HOFF f. 1982 Gjerøy
18
INGEBORG JOHANSEN TELNES f. 1974 Jektvik
19
JULIANNE MATHILDE ELLEFSEN f. 1960 Nordværnes