DRAG/HELLAND SOKN

c/o Mareno Paul Mikkelsen Hellandsveien 333, 8270 DRAG 75 77 38 88 post@tysfjord.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 142 stemmer

Medlemmer

Per Johan Hansen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 209 stemmer
Päivi Hannele Alanen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
Åshild Jessen Larsson f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 203 stemmer

Varamedlemmer

Arnhild Endre Spein Offervann f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
Karl August Gulliksen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
Camilla Renate Paulsen Kalvåg f. 1980
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Se valgresultater for SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KARL AUGUST GULLIKSEN f. 1951 Drag
2
PÄIVI HANNELE ALANEN f. 1957 Drag
3
4
PER JOHAN HANSEN f. 1947 Drag
5
ÅSHILD JESSEN LARSSON f. 1988 Drag