TJELDSUND SOKN

Postboks 110, 9440 EVENSKJER 76 91 91 40 en599@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 255 stemmer

Medlemmer

Gunnhill Margy Andreassen f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer
Gudrun Helene Tunstad f. 1956 , Barne. og ungdomsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 282 stemmer
Bente Ankerstrøm f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 282 stemmer
Karl-Albert Kjerstad f. 1960 , Miljøarbeider
Nominasjonskomiteens liste 277 stemmer
Grete Eivik f. 1958 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
Mette Myre f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 269 stemmer
Eirin Normann Svendsen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 265 stemmer
Jostein Helge Aarsund f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer

Varamedlemmer

Oddvar Sigurd Pedersen f. 1947 , Anleggsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer
Elbjørg Schøning Johansen f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer
Aud Nelly Karine Pedersen f. 1942 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 250 stemmer
Magne Pedersen f. 1967 , Møbelsnekker
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Hildegunn Movik f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 251 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KARL-ALBERT KJERSTAD f. 1962, Miljøarbeider Kjerstad
2
GUDRUN HELENE TUNSTAD f. 1958, Barne. og ungdomsarbeider Ramstad
3
GUNNHILL MARGY ANDREASSEN f. 1951, Pensjonist Kongsvik
4
ODDVAR SIGURD PEDERSEN f. 1949, Anleggsarbeider Myklebostad
5
BENTE ANKERSTRØM f. 1969 Fjelldal
6
JOSTEIN HELGE AARSUND f. 1945, Pensjonist Ramsund
7
AUD NELLY KARINE PEDERSEN f. 1944, Pensjonist Myklebostad
8
METTE MYRE f. 1965 Ramsund
9
ELBJØRG SCHØNING JOHANSEN f. 1953, Pensjonist Hol i Tjeldsund
10
GRETE EIVIK f. 1960, Hjelpepleier Fjelldal
11
MAGNE PEDERSEN f. 1969, Møbelsnekker Myklebostad
12
EIRIN NORMANN SVENDSEN f. 1967 Kongsvik
13
HILDEGUNN MOVIK f. 1971 Ramsund