STRANDLANDET SOKN

8315 LAUKVIK 75 42 03 60

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 56 stemmer

Medlemmer

IDA KRISTIANE SMITH-JENSEN f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer
MARIT JENSSEN EILERTSEN f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
JULIE HAUGE f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 72 stemmer
LOTTE MARIE ARCTANDER f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 69 stemmer

Varamedlemmer

IDA MERETHE HAUGEN f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 62 stemmer
GEIR MARTINSEN f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 60 stemmer
JULIE HINSVERK HARTVIKSEN f. 1996
Nominasjonskomiteens liste 59 stemmer
LISBETH SIVERTSEN f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 58 stemmer
OLE INGAR JOHANSEN f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 54 stemmer
Se valgresultater for SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LOTTE MARIE ARCTANDER f. 1977 Laukvik
2
IDA KRISTIANE SMITH-JENSEN f. 1993 Laukvik
3
IDA MERETHE HAUGEN f. 1985 Laukvik
4
LISBETH SIVERTSEN f. 1972 Laukvik
5
OLE INGAR JOHANSEN f. 1960 Laukvik
6
JULIE HAUGE f. 1986 Laukvik
7
GEIR MARTINSEN f. 1966 Laukvik
8
JULIE HINSVERK HARTVIKSEN f. 1997 Laukvik
9
MARIT JENSSEN EILERTSEN f. 1953 Laukvik