GIMSØY OG STRAUMAN SOKN

Tøa 34, 8313 KLEPPSTAD 76 06 71 90 mr3@lofotkatedralen.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 123 stemmer

Medlemmer

CECILIE GJENDAHL f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Hilde Kate Ovesen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
RENATE FJELLHEIM ULRIKSEN f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer
LOUISE SUNDKVIST SØHOLT f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
ODD ARVE STOKVIK f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer
LINN THERESE SIVERTSEN f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer

Varamedlemmer

VERONICA EMILIE KARLSEN f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
ELLINOR KRISTIN DAHL ELIASSEN f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
SISSEL BØHLERENGEN MOE f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
AUD WENCHE JOHANSEN f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
ANNE-SOFIE HANSEN f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
Se valgresultater for SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
CECILIE GJENDAHL f. 1979 Gimsøysand
2
HILDE KATE OVESEN f. 1963 Kleppstad
3
ODD ARVE STOKVIK f. 1971 Gimsøysand
4
LOUISE SUNDKVIST SØHOLT f. 1996 Kleppstad
5
VERONICA EMILIE KARLSEN f. 1979 Gimsøysand
6
ELLINOR KRISTIN DAHL ELIASSEN f. 1968 Gimsøysand
7
ANNE-SOFIE HANSEN f. 1951 Kleppstad
8
LINN THERESE SIVERTSEN f. 1991 Kleppstad
9
SISSEL BØHLERENGEN MOE f. 1958 Gimsøysand
10
ROALD ØYSTEIN HOV f. 1944 Gimsøysand
11
AUD WENCHE JOHANSEN f. 1952 Gimsøysand
12
VENKE LILIAN JUSNES-HOV f. 1948 Gimsøysand
13
RENATE FJELLHEIM ULRIKSEN f. 1976 Kleppstad