KANEBOGEN SOKN

9405 HARSTAD 77 01 65 00 post@kiha.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 306 stemmer

Medlemmer

ERLEND WELANDER f. 1972 , Rektor
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
TOVE ALBERTSEN THOMASSEN f. 1969 , Barnepleier
Nominasjonskomiteens liste 191 stemmer
ARE PETTERSEN f. 1966 , Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
DEBRITU GELETA HØGAAS f. 1950 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 167 stemmer
GABRIELLE BERG LYSVIK f. 1970 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
GRETE AMALIE HANSINE BJERKE f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer

Varamedlemmer

HELEN SARAH LOUISE DEXTER f. 1968 , Stud.teol.
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
INGVILD OSDAL f. 1973
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
BJØRTFRID STAKKSUND f. 1983
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
HANS VIGGO HAUGAN f. 1954
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
TROND ÅGE HAY f. 1974
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ERLEND WELANDER f. 1972, Rektor Osnesveien 17, Harstad
2
TOVE ALBERTSEN THOMASSEN f. 1969, Barnepleier Skilleveien 35, Harstad
3
ARE PETTERSEN f. 1966, Butikkmedarbeider Vollen 32 B, Harstad
4
DEBRITU GELETA HØGAAS f. 1950, Hjelpepleier Gml. Stangnesvei 34, Hars
5
GABRIELLE BERG LYSVIK f. 1970, Lærer Landgangen 11, Harstad
6
GRETE AMALIE HANSINE BJERKE f. 1947, Pensjonist Hestvikveien 27, Harstad
7
HELEN SARAH LOUISE DEXTER f. 1968, Stud.teol. Røsslyngveien 3A, Harstad