KVALØY SOKN

Slettatorget 8, 9100 KVALØYSLETTA 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 398 stemmer

Medlemmer

Gunnhild Marie Andreassen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 526 stemmer
Harald Isaksen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 467 stemmer
Rolf-Tore Albrigtsen f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 452 stemmer
Knut Bjørnar Henriksen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 450 stemmer
Ruth Leonore Stenersen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer
Lillian Merethe Granberg Mikkelsen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 432 stemmer

Varamedlemmer

Knut Roar Pettersen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
Åshild Kiærbech f. 1994
Nominasjonskomiteens liste 423 stemmer
Marie Helene Myreng Nilsen f. 1938
Nominasjonskomiteens liste 420 stemmer
Maria Steinsvik Kronvald f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 418 stemmer
John Egil Ottosen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 410 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
GUNNHILD MARIE ANDREASSEN f. 1971 Kaldfjord
2
HARALD ISAKSEN f. 1958 Kaldfjord
3
KNUT BJØRNAR HENRIKSEN f. 1969 Eidkjosen
4
RUTH LEONORE STENERSEN f. 1962 Kaldfjord
5
MARIE HELENE MYRENG NILSEN f. 1940 Kaldfjord
7
JOHN EGIL OTTOSEN f. 1965 Eidkjosen
8
ÅSHILD KIÆRBECH f. 1996 Eidkjosen
9
MARIA ROYSDATTER STEINSVIK f. 1983 Eidkjosen
10
KNUT ROAR PETTERSEN f. 1966 Kaldfjord
11
ROLF-TORE ALBRIGTSEN f. 1972 Eidkjosen