TOVIK SOKN

Skånlandsveien 447, 9440 EVENSKJER 77 08 95 35 kirkevergen@skanland.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 116 stemmer

Medlemmer

Hans Zakarias Schjelderup f. 1955 , Leder
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
Laila Marie Benjaminsen f. 1969 , Leder
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer
Anne-Mari Thomassen f. 1964 , Leder
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
Gro Nilssen f. 1976 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 128 stemmer
Arne Martin Harr f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
Berit Lovise Dybvik f. 1958 , Frisør
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer

Varamedlemmer

Sigrid-Marie Bensnes f. 1959 , Kontormedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
Tore Hermod Johnsen f. 1959 , Leder
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
Elbjørg Anny Hildur Hansen f. 1952 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
Unni Hellebø Andreassen f. 1973 , organisasjonssjef
Nominasjonskomiteens liste 119 stemmer
Solveig Rigmor Simonsen f. 1946 , Penskonist
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LAILA MARIE BENJAMINSEN f. 1971, Leder Tovik
2
ARNE MARTIN HARR f. 1953, Pensjonist Tovik
3
ELBJØRG ANNY HILDUR HANSEN f. 1954, Hjelpepleier Sandstrand
4
BERIT LOVISE DYBVIK f. 1960, Frisør Dypvik
5
ANNE-MARI THOMASSEN f. 1966, Leder Renså
6
SOLVEIG RIGMOR SIMONSEN f. 1948, Penskonist Renså
7
HANS ZAKARIAS SCHJELDERUP f. 1957, Leder Tovik
8
SIGRID-MARIE BENSNES f. 1961, Kontormedarbeider Sandstrand
9
TORE HERMOD JOHNSEN f. 1961, Leder Tovik
10
GRO NILSSEN f. 1978, Lærer Sandstrand
11
UNNI HELLEBØ ANDREASSEN f. 1975, organisasjonssjef Renså
12
ELISABETH SKOGLUND f. 1956, Pensjonist Sandstrand