ANDØRJA SOKN

9455 ENGENES 77 09 72 90 sokneprest@ibestad.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 137 stemmer

Medlemmer

Vibeke Marie Arvesen Aspdal f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 167 stemmer
Audhild Antonsen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
Oddgrim Jarl Innerå f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Sissel Østrem Nilsen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Inger Elise Leknes f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
Elin Nordhaug Dragland f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer

Varamedlemmer

Karin Ninni Øverli f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
Bente Oline Mikalsen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
Dag Johan Hansen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
Karstein Magnar Kristoffersen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

2
3
INGER ELISE LEKNES f. 1952 Åndervåg
4
DAG JOHAN HANSEN f. 1967 Igeland
5
ELIN NORDHAUG DRAGLAND f. 1993 Kveldro
6
SISSEL ØSTREM NILSEN f. 1959 Ånstad
7
KARIN NINNI ØVERLI f. 1947 Åndervåg
8
AUDHILD ANTONSEN f. 1952 Ånstad
10