GRATANGEN SOKN

Nordsiveien 73, 9470 GRATANGEN 77 02 17 23 kirkeverge@gratangen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 269 stemmer

Medlemmer

Dagrun Holt Molund f. 1963 , Jordmor
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
Anniken Enge f. 1971 , Miljøterapeut
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer
Jan Erik Jensen f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 294 stemmer
Maj-Lisa Sørensen f. 1954 , Tidligere rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 287 stemmer
Tore Richardsen f. 1968 , Teamleder Astafjord Vekst
Nominasjonskomiteens liste 285 stemmer
Kristian Jørgensen f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
Snefrid Larsen f. 1971 , Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
Hennie Merete Frantsen f. 1977 , Vernepleier
Nominasjonskomiteens liste 269 stemmer

Varamedlemmer

Endre Jostein Kristiansen f. 1957 , Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 268 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
JAN ERIK JENSEN f. 1951, Pensjonist Årstein
2
DAGRUN HOLT MOLUND f. 1965, Jordmor Myrlandshaugen
3
ANNIKEN ENGE f. 1973, Miljøterapeut Moan
4
KRISTIAN JØRGENSEN f. 1952, Pensjonist Årstein
5
SNEFRID LARSEN f. 1973, Helsefagarbeider Foldvik
6
ENDRE JOSTEIN KRISTIANSEN f. 1959, Helsefagarbeider Belnes
7
HENNIE MERETE FRANTSEN f. 1979, Vernepleier Sortebekk
8
TORE RICHARDSEN f. 1970, Teamleder Astafjord Vekst Folvik
9
MAJ-LISA SØRENSEN f. 1956, Tidligere rådgiver Selnes