LAVANGEN SOKN

Nessveien 7, 9357 TENNEVOLL post.lavangen@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 154 stemmer

Medlemmer

Alex Herry Norbakken f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 185 stemmer
Rigmor Thomassen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 172 stemmer
Lill-Kristin Nilsen f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Svein Arvid Fagerli f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Arne Olav Lundberg f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
Inga Kristina Jonsson Eira f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer

Varamedlemmer

Bjørg Eirin Sveinsen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Veronica Johansen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
John Kenneth Overgård f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Inger Andreassen f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
Olav Martin Kyrre Sørensen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste