BARDU SOKN

Ytterjordveien 3, 9360 BARDU 77 18 52 60 post.bardu@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 627 stemmer

Medlemmer

Vigdis Bruvold f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 725 stemmer
Leif Hafnor f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 679 stemmer
Roald Linaker f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 675 stemmer
Toril Ingjerd Johnsen-Dybdal f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 669 stemmer
May Britt Fredheim f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 661 stemmer
Elin Marianne Seppola Brandvoll f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 654 stemmer
Anita Høyland Aasvang f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 650 stemmer
Terje Viktor Nyberget f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 635 stemmer

Varamedlemmer

Henriette Steen f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 635 stemmer
Mona Helen Brattli f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 633 stemmer
Asgeir Andor Nikolaisen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 629 stemmer
Halvor Jørgen Berntsen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 620 stemmer
Ines Sylvia Kraut f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 610 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
VIGDIS BRUVOLD f. 1948 Setermoen
2
MAY BRITT FREDHEIM f. 1977 Nedre Bardu
3
TERJE VIKTOR NYBERGET f. 1955 Setermoen
4
ELIN MARIANNE SEPPOLA BRANDVOLL f. 1951 Salangsdalen
5
LEIF HAFNOR f. 1961 Øvre Bardu
6
TORIL INGJERD JOHNSEN-DYBDAL f. 1964 Setermoen
7
MONA HELEN BRATTLI f. 1975 Salangsdalen
8
HALVOR JØRGEN BERNTSEN f. 1958 Nedre Bardu
9
HENRIETTE STEEN f. 1977 Setermoen
10
ROALD LINAKER f. 1961 Setermoen
11
INES SYLVIA KRAUT f. 1971 Øvre Bardu
12
ASGEIR ANDOR NIKOLAISEN f. 1959 Setermoen
13
ANNA KARI WESTBY NORDLI f. 1947 Nedre Bardu
14
ANITA HØYLAND AASVANG f. 1976 Setermoen