MÅLSELV SOKN

Skogbrukets hus, 9325 BARDUFOSS 77 83 08 90 kfellesr@online.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 632 stemmer

Medlemmer

Lars Anders Bremnes f. 1963 , Avdelingsleder/ass.rektor
Nominasjonskomiteens liste 758 stemmer
Ole Kvien Vorhaug f. 1949 , Bonde/forsvarspensjonist
Nominasjonskomiteens liste 720 stemmer
Hillbjørg Josefine Fossbakk f. 1953 , Lærer/rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 683 stemmer
Reidun Wilhelmsen Aspmo f. 1962 , Attføringsansv. Montar as
Nominasjonskomiteens liste 660 stemmer
Anne Marit Norbakken Prestø f. 1972 , Menighetspedagog
Nominasjonskomiteens liste 659 stemmer
Heidi Løkse f. 1960 , Vekter
Nominasjonskomiteens liste 654 stemmer
Sverre Hågbo f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 647 stemmer
Ivar Johan Halvorsen f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 644 stemmer
Lajla Husvik f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 631 stemmer
Thor Christian Løkse f. 1994 , Vekter
Nominasjonskomiteens liste 617 stemmer

Varamedlemmer

Ann-Heidi Smith-Meyer f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 630 stemmer
Are Hilgar Samuelsen f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 607 stemmer
Gunnar Fossbakk f. 1959 , Sikkerhetskontrollør
Nominasjonskomiteens liste 607 stemmer
Hjørdis Merethe Rannem f. 1967 , Frisør
Nominasjonskomiteens liste 627 stemmer
Britt Olaug Andreassen f. 1960 , Miljøterapeut
Nominasjonskomiteens liste 631 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS ANDERS BREMNES f. 1965, Avdelingsleder/ass.rektor
2
HEIDI LØKSE f. 1962, Vekter
3
OLE KVIEN VORHAUG f. 1951, Bonde/forsvarspensjonist
4
LAJLA HUSVIK f. 1955, Pensjonist
5
THOR CHRISTIAN LØKSE f. 1996, Vekter
8
REIDUN WILHELMSEN ASPMO f. 1964, Attføringsansv. Montar as
9
IVAR JOHAN HALVORSEN f. 1952, Pensjonist
10
HILLBJØRG JOSEFINE FOSSBAKK f. 1955, Lærer/rådgiver
11
GUNNAR FOSSBAKK f. 1961, Sikkerhetskontrollør
12
HJØRDIS MERETHE RANNEM f. 1969, Frisør
13
ANNE MARIT NORBAKKEN PRESTØ f. 1974, Menighetspedagog
14
BRITT OLAUG ANDREASSEN f. 1962, Miljøterapeut
15
ALF BJØRNAR KRISTOFFERSEN f. 1964, Offiser
16
SVERRE HÅGBO f. 1967
17
KETIL LYSTER f. 1967
18
ARILD BRAATHEN f. 1955, Seniorrådgiver RS
19
ASTRID FJOSE f. 1966, Prosjektleder