VARDØ SOKN

9950 VARDØ 78987505 kirkeverge@vardo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 345 stemmer

Medlemmer

ASTRID SOLFRID STORMO f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 440 stemmer
TRUDE DIDRIKSEN VALLE f. 1963 , Selvst.næringsdr.
Nominasjonskomiteens liste 429 stemmer
KIRSTEN LANDE BARGEM f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 412 stemmer
ELLJAN AGNETE JOHNSEN f. 1971 , Senior konsulent
Nominasjonskomiteens liste 388 stemmer
HELGE STORMO f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 382 stemmer
TORE JAN SOLSTAD f. 1948 , Bonde/fisker
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
TOYNI VAGELID f. 1972 , Institusjonskokk
Nominasjonskomiteens liste 371 stemmer

Varamedlemmer

KARI ONSEID f. 1972 , Student
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
LILLY FREDRIKKE GAMST f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 353 stemmer
HANS CHRISTIAN LAUSTEN BOCK f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer
POUL JOHAN ANDREASEN f. 1956 , Fisker
Nominasjonskomiteens liste 343 stemmer
ELSE-MARIE SHALMI f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ELLJAN AGNETE JOHNSEN f. 1971, Senior konsulent Vardø
2
HANS CHRISTIAN LAUSTEN BOCK f. 1943, Pensjonist Vardø
3
KIRSTEN LANDE BARGEM f. 1952, Pensjonist Vardø
4
TRUDE DIDRIKSEN VALLE f. 1963, Selvst.næringsdr. Vardø
5
TORE JAN SOLSTAD f. 1948, Bonde/fisker Kiberg
6
LILLY FREDRIKKE GAMST f. 1951, Pensjonist Vardø
7
POUL JOHAN ANDREASEN f. 1956, Fisker Vardø
8
KARI ONSEID f. 1972, Student Vardø
9
TOYNI VAGELID f. 1972, Institusjonskokk Kiberg
10
ELSE-MARIE SHALMI f. 1947, Pensjonist Vardø
11
HELGE STORMO f. 1945, Pensjonist Vardø
12
ASTRID SOLFRID STORMO f. 1947, Pensjonist Vardø