VARDØ SOKN

Hospitalgata 6, 9950 VARDØ 78987505 kirkeverge@vardo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 345 stemmer

Medlemmer

Astrid Solfrid Stormo f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 440 stemmer
Trude Didriksen Valle f. 1963 , Selvst.næringsdr.
Nominasjonskomiteens liste 429 stemmer
Kirsten Lande Bargem f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 412 stemmer
Elljan Agnete Johnsen f. 1971 , Senior konsulent
Nominasjonskomiteens liste 388 stemmer
Helge Stormo f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 382 stemmer
Tore Jan Solstad f. 1948 , Bonde/fisker
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
Toyni Vagelid f. 1972 , Institusjonskokk
Nominasjonskomiteens liste 371 stemmer

Varamedlemmer

Kari Onseid f. 1972 , Student
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
Lilly Fredrikke Gamst f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 353 stemmer
Hans Christian Lausten Bock f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer
Poul Johan Andreasen f. 1956 , Fisker
Nominasjonskomiteens liste 343 stemmer
Else-Marie Shalmi f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ELLJAN AGNETE JOHNSEN f. 1973, Senior konsulent Vardø
2
Hans Christian Lausten Bock f. 1945, Pensjonist Vardø
3
KIRSTEN LANDE BARGEM f. 1954, Pensjonist Vardø
4
TRUDE DIDRIKSEN VALLE f. 1965, Selvst.næringsdr. Vardø
5
TORE JAN SOLSTAD f. 1950, Bonde/fisker Kiberg
6
LILLY FREDRIKKE GAMST f. 1953, Pensjonist Vardø
7
POUL JOHAN ANDREASEN f. 1958, Fisker Vardø
8
KARI ONSEID f. 1974, Student Vardø
9
TOYNI VAGELID f. 1974, Institusjonskokk Kiberg
10
ELSE-MARIE SHALMI f. 1949, Pensjonist Vardø
11
HELGE STORMO f. 1947, Pensjonist Vardø
12
ASTRID SOLFRID STORMO f. 1949, Pensjonist Vardø