HAMMERFEST SOKN

Kirkegata 21, 9600 HAMMERFEST 78 40 29 20 kirken@hammerfest.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 709 stemmer

Medlemmer

Tom-Kristian Tommen Hermo f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 796 stemmer
Heidi Sætermo Daae f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 794 stemmer
Kjell Kristoffersen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 785 stemmer
Knut Harald Karlsen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 776 stemmer
Even Hermann Lund f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 774 stemmer
Grete Holmgren Kiil f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 753 stemmer
Hans Mathias Ellingsen f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 740 stemmer
Frøydis Arnhild Murberg f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 735 stemmer

Varamedlemmer

Wenche Britt Enochsen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 734 stemmer
Runar Enoksen f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 734 stemmer
Odd Arnfinn Oskarsen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 719 stemmer
Tina Anneli Navdal f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 715 stemmer
Kim Adrian Zahl f. 2000
Nominasjonskomiteens liste 711 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
EVEN HERMANN LUND f. 1952 Hammerfest
2
GRETE HOLMGREN KIIL f. 1950 Hammerfest
3
KJELL KRISTOFFERSEN f. 1954 Hammerfest
4
HEIDI SÆTERMO DAAE f. 1970 Rypefjord
5
ODD ARNFINN OSKARSEN f. 1960 Hammerfest
6
WENCHE BRITT ENOCHSEN f. 1947 Hammerfest
7
HANS MATHIAS ELLINGSEN f. 1948 Hammerfest
8
FRØYDIS ARNHILD MURBERG f. 1953 Hammerfest
9
RUNAR ENOKSEN f. 1991 Hammerfest
10
RIGMOR KARIN SOLHEIM f. 1952 Hammerfest
11
TINA ANNELI NAVDAL f. 1972 Hammerfest
12
KNUT HARALD KARLSEN f. 1966 Hammerfest
13
ROGER MORTENSEN-HANSEN f. 1971 Rypefjord
14
ODD ARNE GUTTORMSEN f. 1967 Hammerfest
15
VIGLEIK JOHANNES ØSTNES f. 1949 Hammerfest
16
TOR MAGNE OLSEN f. 1948 Hammerfest
17
IVAR LØKKEN f. 1943 Hammerfest
18
KIM ADRIAN ZAHL f. 2001 Hammerfest
19
HANS KRISTIAN ØSTVIK f. 1953 Hammerfest
20
TOM-KRISTIAN TOMMEN HERMO f. 1967 Hammerfest