PORSANGER SOKN

9700 LAKSELV egil.borch@porsanger.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 586 stemmer

Medlemmer

ODDBJØRN KARLSEN f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 764 stemmer
HANS-TRYGVE BUSK f. 1964 , Elektriker
Nominasjonskomiteens liste 693 stemmer
OLINE ASLAUG RANHEIM f. 1970 , Pleiemedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 629 stemmer
ASBJØRN KOLLEVÅG f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 626 stemmer
KRISTINE LINGELEM THOMASSEN f. 1982 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 626 stemmer
SØLVI VIVIAN JOHANSEN f. 1961 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 626 stemmer

Varamedlemmer

MONA HENRIKSEN f. 1968 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 624 stemmer
BODIL INGEBORG NAUKKARINEN f. 1954 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 614 stemmer
IDAR-ASBJØRN HELGE LILAND f. 1957 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 614 stemmer
LISS BETH GJERTSEN f. 1969 , Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 612 stemmer
ØYFRID HAUGLI f. 1949 , Klinisksosionom
Nominasjonskomiteens liste 607 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HANS-TRYGVE BUSK f. 1964, Elektriker Postboks 169, 9711 Laksel
2
OLINE ASLAUG RANHEIM f. 1970, Pleiemedarbeider Bjørkåsveien, 9700 Laksel
3
ODDBJØRN KARLSEN f. 1946, Pensjonist Eineveien 2, 9700 Lakselv
4
LISS BETH GJERTSEN f. 1969, Adjunkt Meieriveien 2, 9700 Lakse
5
ASBJØRN KOLLEVÅG f. 1948, Pensjonist Hans A Opstadsvei 24
6
BODIL INGEBORG NAUKKARINEN f. 1954, Pensjonist Brennelv, 9700 Lakselv
7
KRISTINE LINGELEM THOMASSEN f. 1982, Sykepleier Trosteveien 11, 9700 Laks
8
PAUL ODDMUND SANDVIK f. 1953, Uføretrygdet Sandvik, 9710 Indre Bille
9
ØYFRID HAUGLI f. 1949, Klinisksosionom Galokkaringen 9, 9700 Lak
10
IDAR-ASBJØRN HELGE LILAND f. 1957, Pensjonist Galokkaringen 11, 9700 La
11
MONA HENRIKSEN f. 1968, Hjelpepleier 9710 Indre Billefjord
12
SØLVI VIVIAN JOHANSEN f. 1961, Sykepleier 9716 Børselv