BÅTSFJORD SOKN

Prestegårdsbakken 5, 9990 BÅTSFJORD 78 98 33 33 kirkeverge@batsfjord.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 103 stemmer

Medlemmer

Tommi Johannes Rantala f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
Mette Terese Aarnes f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
Anne Marte Libakken f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
Solfrid Helene Eriksen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
Magnus Eriksen f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
Wanja Karstensen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer

Varamedlemmer

Britt Signe Valnes Pedersen f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
Jane-Mari Andreassen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer
Torbjørn Hansen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Anita Svartdal Aakjær Bremnes f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Birgit Margareta Jessen f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 103 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste