STORD SOKN

Hamnegata 48, 5411 STORD 53 40 34 30 post@kyrkja-stord.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 829 stemmer

Medlemer

Dag Sele f. 1964 , Lege/ Psykiater
Nominasjonskomiteens liste 937 stemmer
Egil Petterteig f. 1973 , Assisterande rektor
Nominasjonskomiteens liste 932 stemmer
Ingeborg Islaug Hatlevik Ørjasæter f. 1986 , Sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 925 stemmer
Nils Dale Elde f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 908 stemmer
Kirsti Angvik Frugård f. 1956 , Høgskulelektor
Nominasjonskomiteens liste 871 stemmer
Anders Dahl f. 1987 , Avdelingsleder Kværner
Nominasjonskomiteens liste 862 stemmer
Johannes Vallestad Lamo f. 1999 , Lærling, elektro
Nominasjonskomiteens liste 861 stemmer
Sigrunn Ljosland f. 1985 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 859 stemmer

Varamedlemer

Sigrid Beate Tveit Eskeland f. 1972 , Farmasøyt
Nominasjonskomiteens liste 859 stemmer
Signe Wiersen Vorland f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 856 stemmer
Dag Kjetil Lægreid f. 1960 , Dagleg leiar
Nominasjonskomiteens liste 852 stemmer
Dagfinn Koppang f. 1980 , ROV-pilot, automatikar
Nominasjonskomiteens liste 817 stemmer
Arne Rygg Drønen f. 1966 , Prosjektleiar
Nominasjonskomiteens liste 811 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANDERS DAHL f. 1989, Avdelingsleder Kværner Storasletto, Stord
2
INGEBORG ISLAUG HATLEVIK ØRJASÆTER f. 1988, Sjukepleiar Tverrgardsvegen
3
DAG SELE f. 1966, Lege/ Psykiater Ekro
4
SIGRUNN LJOSLAND f. 1987, Lærar Håvåsen, Stord
5
EGIL PETTERTEIG f. 1975, Assisterande rektor Eikevegen
6
SIGRID BEATE TVEIT ESKELAND f. 1974, Farmasøyt Myraskogen, Stord
7
DAGFINN KOPPANG f. 1982, ROV-pilot, automatikar Ingeborgstykket, Stord
8
KIRSTI ANGVIK FRUGÅRD f. 1958, Høgskulelektor Krossen, Stord
9
SIGNE WIERSEN VORLAND f. 1955, Pensjonist Hagatre
10
ARNE RYGG DRØNEN f. 1968, Prosjektleiar Klingenbergvegen, Stord
11
ERIK ØSTANG NIELSEN f. 1986, Teknisk Funksjonær Oppestølen, Stord
12
ODDLIN DAGMAR STAVE AADLAND f. 1953, Pensjonist Storehaugen, Stord
13
JOHANNES VALLESTAD LAMO f. 2001, Lærling, elektro Lauvdalen, Stord
14
DAG KJETIL LÆGREID f. 1962, Dagleg leiar Aslaksbrekko, Stord
15
NILS DALE ELDE f. 1947, Pensjonist Orrebrotet, Stord