OS SOKN

2550 OS I ØSTERDALEN 62 47 03 43 kirkekontoret@os.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 272 stemmer

Medlemmer

Erling Nylend f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 319 stemmer
Agnes Osflaten f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 291 stemmer
Bjørn Frydenborg f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
Astrid Haugan Ryen f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 285 stemmer
Ivar Røste f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 285 stemmer
Tove Nyjordet Bækken f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 280 stemmer

Varamedlemmer

Kari-Merete Aamo f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 278 stemmer
Oddveig Ryen Huseby f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer
Solveig Ellevold f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
Jostein Sundfær f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
Jon Langøigjelten f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste