MARNARDAL SOKN

Nordre Heddeland 26, 4534 MARNARDAL tsh@marnardal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 293 stemmer

Medlemmer

Truls Glesne f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 363 stemmer
Gunnar Skaar f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Roger Greibesland f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer
Irene Spikkeland f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer
Anne Klara Lauvsland f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
Christoffer Eidstø f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 308 stemmer

Varamedlemmer

Sigrun Holte Sæbø f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 304 stemmer
Hans Olav Gunstveit f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer
Eva Brith Haaberg f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
Terje Arild Valborgland f. 1963
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste