GAMLEBYEN OG GRØNLAND SOKN

Ekebergveien 1C, 0192 OSLO 23 62 91 60 post.gamlebyen.gronland.oslo@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 464 stemmer

Medlemmer

Maria Saxegaard f. 1994
Nominasjonskomiteens liste 588 stemmer
Anna-Maja Helgesdotter Andersen f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 530 stemmer
Annelise Rosemary Bothner-By f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 513 stemmer
Eli Margrete Nielsen Karagøz f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 490 stemmer
Torben Brand f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 474 stemmer
Anders Bentzrød f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 467 stemmer

Varamedlemmer

Berit Breirem f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 465 stemmer
Otto Johan Kleppe f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 463 stemmer
Werner Wilhelm Dallavara f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 456 stemmer
Ann Theresa Backer f. 1941
Nominasjonskomiteens liste 455 stemmer
Erik Gundersen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 449 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ELI MARGRETE NIELSEN KARAGØZ f. 1956 Gamlebyen
2
OTTO JOHAN KLEPPE f. 1945 Sørenga
3
ANNELISE ROSEMARY BOTHNER-BY f. 1974 Gamlebyen
4
BERIT BREIREM f. 1965 Tøyen
5
ANDERS BENTZRØD f. 1970 Grønland
6
MARIA SAXEGAARD f. 1996 Grønland
7
WERNER WILHELM DALLAVARA f. 1957 Kampen
8
ANN THERESA BACKER f. 1943 Bjørvika
9
TORBEN BRAND f. 1978 Gamlebyen
10
11
ERIK GUNDERSEN f. 1965 Asker