BAKKEHAUGEN, MAJORSTUEN OG VESTRE AKER SOKN

Ullevålsveien 117, 0359 OSLO 23 62 93 70 post.bmv.oslo@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 744 stemmer

Medlemmer

Torunn Landrø f. 1973 , lege
Nominasjonskomiteens liste 854 stemmer
Kaja Breivik Furuseth f. 1976 , advokat
Nominasjonskomiteens liste 812 stemmer
Rigmor Smith-Gahrsen f. 1961 , seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 785 stemmer
Inger-Marie Schjønberg f. 1975 , student
Nominasjonskomiteens liste 780 stemmer
Ann Elisabeth Johansen f. 1955 , billedkunstner/kurator
Nominasjonskomiteens liste 765 stemmer
Per Olav Gundersen f. 1968 , jurist
Supplert kandidat 745 stemmer
Svein Homstvedt f. 1951 , seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 739 stemmer
Marianne Marstrand f. 1952 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 741 stemmer

Varamedlemmer

Karl Andreas Berteussen f. 1945 , pensjonist
Supplert kandidat 736 stemmer
Anne Dagny Skallerud f. 1952 , pensjonist
Supplert kandidat 724 stemmer
Marit Weibye f. 1957
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Solveig Strand f. 1959
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Anne Seierstad Falkenberg f. 1962
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
RIGMOR SMITH-GAHRSEN f. 1963, seniorrådgiver Østhellinga, 0870 Oslo
2
TORUNN LANDRØ f. 1975, lege Tiurveien, 0852 Oslo
3
KAJA BREIVIK FURUSETH f. 1978, advokat M.Nielsens vei, 0871 Oslo
4
ANN ELISABETH JOHANSEN f. 1957, billedkunstner/kurator Eventyrveien, 0851 Oslo
5
SVEIN HOMSTVEDT f. 1953, seniorrådgiver Bergsalléen, 0854 Oslo
6
INGER-MARIE SCHJØNBERG f. 1977, student Hammerstads gt, 0363 Oslo
7
MARIANNE MARSTRAND f. 1954, pensjonist Vestgrensa, 0851 Oslo

Supplerte kandidater

KARL ANDREAS BERTEUSSEN f. 1947, pensjonist Blåsbortveien, 0873 Oslo
PER OLAV GUNDERSEN f. 1970, jurist Biskop Heuchs v, 0871Oslo
ANNE DAGNY SKALLERUD f. 1954, pensjonist Nydalsveien, 0484 Oslo