ULLERN SOKN

Holgerslystveien 22, 0280 OSLO 23 62 93 90 post.ullern.oslo@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for ULLERN SOKN
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste