GREFSEN SOKN

Glads vei 45, 0489 OSLO 23 62 93 10 post.grefsen@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 975 stemmer

Medlemmer

Tale Birkeland Hungnes f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 1060 stemmer
Lise Hammergren f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 1045 stemmer
Linda Berntzen f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 1041 stemmer
Solomon Yohannes Wako f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 999 stemmer
Tanja Helene Thorsen f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 994 stemmer
Ole Herman Fisknes f. 1938
Nominasjonskomiteens liste 992 stemmer
Arne Morten Holmeide f. 1955 , Prosjektleder
Nominasjonskomiteens liste 988 stemmer
Ingrid Hernes f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 988 stemmer

Varamedlemmer

Jan Olav Johannessen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 986 stemmer
Helene Laurvik f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 975 stemmer
Ilse Margarete Bachrodt Medhus f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 942 stemmer
Bente Jeanette Yndestad Bye f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 953 stemmer
Inger Elisabeth Mørk Bjerke f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 955 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LISE HAMMERGREN f. 1969 Kapellveien 36
2
JAN OLAV JOHANNESSEN f. 1952 Asbjønsensvei 2B
3
TALE BIRKELAND HUNGNES f. 1980 Dr, Smiths vei 9
4
OLE HERMAN FISKNES f. 1940 Kapellveien 142B
5
SOLOMON YOHANNES WAKO f. 1974 Grefsenkollveien 12B
6
HELENE LAURVIK f. 1966 Kapellveien 27
7
LINDA BERNTZEN f. 1983 Batzy Kjeldsbergsvei 24D
8
ARNE MORTEN HOLMEIDE f. 1957, Prosjektleder Kastanjeveien 1
9
ILSE MARGARETE BACHRODT MEDHUS f. 1945 Kurveien 38
10
INGRID HERNES f. 1951 Solligrenda 24
11
BENTE JEANETTE YNDESTAD BYE f. 1964 Grefsenkollveien 20B
12
TANJA HELENE THORSEN f. 1972 Grefsenkollveien 12D
13
INGER ELISABETH MØRK BJERKE f. 1948 Lachmannsvei 52
14
ANN TOVE MOSENG f. 1969 Myrerveien 17