RØA SOKN

Nordengveien 7B, 0755 OSLO 23 62 94 30 post.roa.oslo@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 128 stemmer

Medlemmer

Arne Norrud f. 1967 , daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
Jorun Fougner f. 1940 , pensjonert 1.amanuensis
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
Bjørn-Tore Nyrud Hansen f. 1965 , daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
Guro Margrethe Mollnes f. 1984 , jurist
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
Cecilie Trogstad Johnsen f. 1994 , daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
Atle Sørvang Koren f. 1974 , medieingeniør
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
KARIN HOFF f. 1957 , sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
Ellen Hiorth Marthinsen Kulset f. 1971 , 1.amanuensis
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer

Varamedlemmer

TORILL MAY VESTLY f. 1947 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
Cathrine Rosmer f. 1967 , utredningsleder
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
Borghild Aga Haaskjold f. 1947 , pensjonert lektor
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
Ragnhild Abrahamsen Hypher f. 1945 , pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
Hilde Lyberg Ersdal f. 1965
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRN-TORE NYRUD HANSEN f. 1966, daglig leder Bjerkebakken
2
GURO MARGRETHE MOLLNES f. 1985, jurist Olaf Bulls vei
3
ARNE NORRUD f. 1968, daglig leder Vækerøveien
4
CECILIE TROGSTAD JOHNSEN f. 1995, daglig leder Melumveien
5
JORUN FOUGNER f. 1941, pensjonert 1.amanuensis Søndre Rød
6
ELLEN HIORTH MARTHINSEN KULSET f. 1972, 1.amanuensis Røaveien
7
ATLE SØRVANG KOREN f. 1975, medieingeniør Røa Terrasse
8
BORGHILD AGA HAASKJOLD f. 1948, pensjonert lektor Hoffsjef Løvenskjolds vei
9
TORILL MAY VESTLY f. 1948, pensjonist Ekraveien
10
CATHRINE ROSMER f. 1968, utredningsleder Sørkedalsveien
11
RAGNHILD ABRAHAMSEN HYPHER f. 1946, pensjonert lærer Aslakveien
12
KARIN HOFF f. 1958, sykepleier Grindbakken