ARNEBERG SOKN

2266 ARNEBERG 62 95 58 50 post@aasnes.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 68 stemmer

Medlemmer

Gunnar Gjevre f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 84 stemmer
Toini Myrvang Midtsundstad f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 83 stemmer
Heidi Bonsak f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer

Varamedlemmer

Anne Elisabeth Aandstad f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer
Ole Petter Aaslie f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer
Ragnhild Ingeborg Sundset f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 72 stemmer
Marit Holm Sigfridstad f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
Håvard Johnny Skoglund f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste