HOF FINNSKOG SOKN

2266 ARNEBERG 62 95 58 50 hof.sokneprest@aasnes.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 14 stemmer

Medlemmer

Tor Gunnar Spigseth f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 23 stemmer
Trond Midtsundstad f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 19 stemmer

Varamedlemmer

Anne-Mette Henriksen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 18 stemmer
Bjørg Irene Nordtorpet f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 17 stemmer
Erik Rune Nordtorpet f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 16 stemmer
Gunhild Johnsen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 16 stemmer
Elin-Anita Johnsen Midtsundstad f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 13 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste