NORDSKOGBYGDA SOKN

2410 HERNES 62 43 52 70 kirkekontoret@elverum.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 141 stemmer

Medlemmer

Trude Nystuen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
Vilde Stenseth f. 2000
Nominasjonskomiteens liste 154 stemmer
Gunn Elinor Hofgård f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
Ingvald Vangsnes Try f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer

Varamedlemmer

Grethe Matsen f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Jon Moe f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer
Eva Skjærvik f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer
Tone Bergerengen Holm f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer
Wenche Bakken f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste