HERNES SOKN

2410 HERNES 62 43 52 70 kirkekontoret@elverum.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 247 stemmer

Medlemmer

Hilde Øverby Evensen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 271 stemmer
Aud Margrethe Lien f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
Åse Venche Olaussen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer
Stein Langdalen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer

Varamedlemmer

Frank Cato Småriseth f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 254 stemmer
Ingunn Øxseth f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer
Laila Nielsen f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Randi Vold f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 248 stemmer
Geir Otto Lien f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 243 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste