SØRSKOGBYGDA SOKN

Fjeldmoravegen 1, 2414 ELVERUM 62 43 52 70 kirkekontoret@elverum.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 225 stemmer

Medlemmer

Bente Rasch f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 277 stemmer
Therese Forårsveen f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
Svanhild Petra Husa f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
Anders Bekk Bjølseth f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 235 stemmer

Varamedlemmer

Ingvild Skjærvik f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 231 stemmer
Espen Dellerud f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 229 stemmer
Rita Rundberget f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
Monica Grøtbekklien f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 220 stemmer
Reidun Kjølstad f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste