SØMÅDALEN SOKN

2448 SØMÅDALEN 62 45 80 23 gry.holden@engerdal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 27 stemmer

Medlemmer

TORHILD MORGESTAD f. 1956 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 40 stemmer
OVE HENNING EGGEN f. 1957 , Mangesysler
Nominasjonskomiteens liste 37 stemmer
GRETE SVENDSEN SØMÅEN f. 1952 , Selvstendig næringsdriven
Nominasjonskomiteens liste 35 stemmer
ÅGE SKRAMSTAD f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 35 stemmer

Varamedlemmer

RENATE KRISTVIK f. 1986 , Landbruksavløser
Nominasjonskomiteens liste 28 stemmer
GEIR MAGNAR HAUGEN f. 1956 , Selvstendig næringsdriven
Nominasjonskomiteens liste 26 stemmer
ANNE-BRITT LANGSJØEN f. 1967 , Helsearbeider
Nominasjonskomiteens liste 25 stemmer
ISABELL ANDREASSEN BYE f. 1989 , Pleiemedhjelper
Nominasjonskomiteens liste 26 stemmer
KNUT SKATVEDT LANGSJØEN f. 1979 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 26 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TORHILD MORGESTAD f. 1957, Lærer Sømådalen
2
GRETE SVENDSEN SØMÅEN f. 1953, Selvstendig næringsdriven Sømådalen
3
OVE HENNING EGGEN f. 1958, Mangesysler Sømådalen
4
GEIR MAGNAR HAUGEN f. 1957, Selvstendig næringsdriven Sømådalen
5
ANNE-BRITT LANGSJØEN f. 1968, Helsearbeider Sømådalen
6
ÅGE SKRAMSTAD f. 1951, Pensjonist Sømådalen
7
ISABELL ANDREASSEN BYE f. 1990, Pleiemedhjelper Sømådalen
8
KNUT SKATVEDT LANGSJØEN f. 1980, Lærer Sømådalen
9
RENATE KRISTVIK f. 1987, Landbruksavløser Sømådalen