NISSEDAL SOKN

3854 NISSEDAL 35 04 84 49 knut.bjorn.skyttemyr@nissedal.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 260 stemmer

Medlemer

ANITA HAUGSTAD HAUGSJÅ f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 311 stemmer
GUNNHILD BREIVIK RIEBER-MOHN f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
ASBJØRN NES HANSEN f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 291 stemmer
JOHN NORDBØ f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 280 stemmer
OLAV BORSTAD f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 279 stemmer
ASTRID EIDEM NORDAL f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 279 stemmer

Varamedlemer

ARVID HANSEN f. 1954
Supplert kandidat 275 stemmer
OLE KRISTIAN BØE f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
JOHN OLAV KLODVIK f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
MARIT LIODDEN f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 269 stemmer
Sjå valresultat for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANITA HAUGSTAD HAUGSJÅ f. 1968 Tjønnefoss
2
ASBJØRN NES HANSEN f. 1952 Treungen
3
OLAV BORSTAD f. 1957 Fjone
4
GUNNHILD BREIVIK RIEBER-MOHN f. 1956 Nissedal
5
OLE KRISTIAN BØE f. 1990 Treungen
6
JOHN NORDBØ f. 1951 Nissedal
7
JOHN OLAV KLODVIK f. 1978 Treungen
8
ASTRID EIDEM NORDAL f. 1952 Nissedal
9
MARIT LIODDEN f. 1948 Nissedal

Supplerte kandidatar

ARVID HANSEN f. 1954 Treungen