TREFOLDIGHET SOKN

Friergangen 2, 4836 ARENDAL 37 01 35 80 trefoldighet.menighet@agderkirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 352 stemmer

Medlemmer

Karin Thorsen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
Solvor Frafjord f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 377 stemmer
Ole Eikaas f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 367 stemmer
Ali Hosseini f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer
Odd Longum f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 362 stemmer
Hege Kaspersen Skjulestad f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 362 stemmer
Thyra Johanne Monstad f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 362 stemmer
Tor Emil Pettersen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer

Varamedlemmer

Olav Ragnar Botha f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 356 stemmer
Sigrid Ingebjørg Brekke f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer
Beate Bracht f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer
Ivar Kristian Sandvik f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste