ØVREBØ SOKN

Sparebankgården, 4700 VENNESLA 38150080 menighetsrad@kirkebakken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 176 stemmer

Medlemmer

John Hageland f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Halvor Homme f. 1993
Nominasjonskomiteens liste 219 stemmer
Eva Ellinor Ellingsberg f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
Gerd Vigdis Slettedal f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
Vegard Taxerås f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
Anne Margit Harbak f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 192 stemmer

Varamedlemmer

Johanne Kjær f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
Anne Grete Ilebekk f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
Karin Britt Ubostad f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
Geir Kåre Myre f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste