GREIPSTAD SOKN

4645 NODELAND menighetskontoret@gfm.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 345 stemmer

Medlemmer

Siri Koland f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 432 stemmer
Knut Joar Knutsen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 425 stemmer
Vidar Pedersen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 423 stemmer
Marie Sundal Flak f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
Lillian Iren Høye f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer
Irene Haugland f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 351 stemmer

Varamedlemmer

Mona Haga Erland f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 350 stemmer
Berit Nordhassel f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 350 stemmer
Solveig Maria Lilian Tjomsland Vargas f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 342 stemmer
Arne Tord Sveinall f. 1950
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Elen Bente Syverstad f. 1945
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
VIDAR PEDERSEN f. 1974 Nodelandsheia
2
SIRI KOLAND f. 1971 Brennåsen
3
KNUT JOAR KNUTSEN f. 1966 Nodelandsheia
4
LILLIAN IREN HØYE f. 1959 Gjervoldstad
5
MARIE SUNDAL FLAK f. 1974 Brennåsen
6
MONA HAGA ERLAND f. 1967 Volleberg
7
IRENE HAUGLAND f. 1965 Nodelandsheia
9
BERIT NORDHASSEL f. 1976 Nodelandsheia