LØVSTAKKSIDEN SOKN

Hordagaten 28, 5055 BERGEN 55308130 lovstakksiden.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 162 stemmer

Medlemmer

Anne Karin Rudjord Unneland f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer
Berit Eggen Solstad f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 178 stemmer
Jorunn May Johnsen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer
William Udvid Shah f. 1981
Supplert kandidat 171 stemmer
Sven Gudmund Hinderaker f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Mona Karina Joksch Berg f. 1974
Supplert kandidat 166 stemmer
Jostein Gimmestad f. 1982
Supplert kandidat 165 stemmer
Hans Teige f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer

Varamedlemmer

Ann Kristin Sandvik Heggholmen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater

JOSTEIN GIMMESTAD f. 1984 St.Halvardsvei
MONA KARINA JOKSCH BERG f. 1976 Søndre Skogvei