SKÅNEVIK SOKN

c/o Etne Kyrkjekontor Enge 5, 5590 ETNE 53 77 11 70 kyrkjeverja@etnekyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 173 stemmer

Medlemer

Reidar Leknes f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
Silje Malene Garvik f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 223 stemmer
Astrid Askeland Johnsen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 203 stemmer
Julie Waage Røgelstad f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 194 stemmer
Ole Vidar Melkeraaen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
Annlaug Mortveit Sævareid f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer

Varamedlemer

Magny Lygre f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
Sigrun Rosa Eiriksdottir f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 185 stemmer
Bodil Skumsnes f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer
Einar Olav Eintveit f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
Hildegunn Haugland Larsen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
REIDAR LEKNES f. 1955 Ytranesvegen
2
SILJE MALENE GARVIK f. 1984 Strondavegen
3
ASTRID ASKELAND JOHNSEN f. 1957 Åsheimsvegen
4
SIGRUN ROSA EIRIKSDOTTIR f. 1981 Skånevikvegen
5
BODIL SKUMSNES f. 1948 Ringvegen
6
JULIE WAAGE RØGELSTAD f. 1975 Leknesvegen
7
HILDEGUNN HAUGLAND LARSEN f. 1954 Skånevikvegen
8
EINAR OLAV EINTVEIT f. 1955 Møsselebakkane
9
LARS JARLE NESS f. 1965 Milja Allé
10
OLE VIDAR MELKERAAEN f. 1958 Rullestadstranda
11
MAGNY LYGRE f. 1963 Skogavegen
12
ANNLAUG MORTVEIT SÆVAREID f. 1953 Strondavegen