MELAND SOKN

5918 FREKHAUG 56 17 14 80 post@melandkyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Kunne ikkje finne valresultatet for MELAND SOKN
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste