MJØMNA SOKN

Eivindvikvegen 1119, 5966 EIVINDVIK 57 78 20 70 sokneprest.gulen@gulen.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 105 stemmer

Medlemer

Anne Kristine Evjenth Ytreøy f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
Mina Catrin Dahl Andreassen f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer

Varamedlemer

Bente Iren Haugen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
Sølvi-Ann Oddekalv f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 126 stemmer
Arve Harald Mjømen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
Erene Oddrun Wilberg f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
Ann Helen Birknes f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste