STÅRHEIM SOKN

c/o Eid kyrkjekontor Sjøgata 90, 6770 NORDFJORDEID 57 86 17 55 kyrkjekontor@eid.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 104 stemmer

Medlemer

Vivian Starheim Ytrehus f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
Eva Kristin Holmøyvik Starheim f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
Odd Leif Nyberg f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
Johannes Nome f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
Sissel Berit Myrold f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer

Varamedlemer

Per-Gunnar Kvalheim f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
Sylvia Ingeborg Hammersvik f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Ann Katrin Ervik f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Jon Roar Øien f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Stine Åsebø f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 104 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
PER-GUNNAR KVALHEIM f. 1962 Stårheim
2
VIVIAN STARHEIM YTREHUS f. 1972 Stårheim
3
SYLVIA INGEBORG HAMMERSVIK f. 1951 Stårheim
4
STINE ÅSEBØ f. 1990 Stårheim
5
ANN KATRIN ERVIK f. 1984 Stårheim
6
JOHANNES NOME f. 1983 Stårheim
7
ODD LEIF NYBERG f. 1956 Stårheim
8
JON ROAR ØIEN f. 1953 Stårheim
9
SISSEL BERIT MYROLD f. 1956 Stårheim
10