KLEIVE SOKN

Nøisomhedvegen 36, 6419 MOLDE 71 11 14 70 bolsoy.kirkekontor@molde.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 158 stemmer

Medlemmer

Trude Midthaug f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer
Gunnhild Benedikte Farstad Bjerkeset f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
Merethe Karin Schevik Berg f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
Frank Willy Mork f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer
Inge Solli f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
Solrun Irene Smenes Istad f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer

Varamedlemmer

Maria Karin Berg Bævre f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Monica Elise Eriksson Langøy f. 1991 , Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Anniken Kortgaard f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Ole Kleive f. 1966
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Hans Dagfinn Romuld f. 1957
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste