ÅRAM SOKN

Kyrkjekontoret, 6143 FISKÅ 70 02 21 60 vanylven.kyrkjekontor@vanylven.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 100 stemmer

Medlemer

Astrid Dorte Brandal f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer
Perdis Skarmyr f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer

Varamedlemer

Marit Dagrun Nystøyl f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
Øystein Høgset f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Elisabeth Holen f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste