TILLER SOKN

Romemyra 66, 7091 TILLER post.tiller.trondheim@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 510 stemmer

Medlemmer

HILDE BJØRNHOLM EZEH f. 1972 , Miljøterapeut
Nominasjonskomiteens liste 549 stemmer
AUD JOHANNE KEYSAN ROSVOLDSVE f. 1952 , Seniorkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 539 stemmer
LEIV ERIK ELVESTAD f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 537 stemmer
STIAN SAMSET ELVEBAKK f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 531 stemmer
ALF EGIL AABERGE f. 1960 , Senioringeniør
Nominasjonskomiteens liste 519 stemmer
TROND GARNES f. 1957 , Økonom
Nominasjonskomiteens liste 515 stemmer

Varamedlemmer

SIGMUND AASJORD f. 1977 , Freelance sanger m.m.
Nominasjonskomiteens liste 511 stemmer
THORE NOME f. 1955 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 507 stemmer
LUDVIG KARLSEN f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 496 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LEIV ERIK ELVESTAD f. 1949, Pensjonist Rognbudalen
2
AUD JOHANNE KEYSAN ROSVOLDSVE f. 1952, Seniorkonsulent Ingeborg Ofstads veg
3
ALF EGIL AABERGE f. 1960, Senioringeniør Torvmyra
4
THORE NOME f. 1955, Pensjonist Arne Solbergs veg
5
HILDE BJØRNHOLM EZEH f. 1972, Miljøterapeut Lykkmarka
6
SIGMUND AASJORD f. 1977, Freelance sanger m.m. Movollen
7
STIAN SAMSET ELVEBAKK f. 1979 Porsmyra
8
TROND GARNES f. 1957, Økonom Alf Godagers veg
9
LUDVIG KARLSEN f. 1945, Pensjonist Lykkmarka