TILLER SOKN

Romemyra 66, 7091 TILLER post.tiller.trondheim@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 510 stemmer

Medlemmer

Hilde Bjørnholm Ezeh f. 1972 , Miljøterapeut
Nominasjonskomiteens liste 549 stemmer
Aud Johanne Keysan Rosvoldsve f. 1952 , Seniorkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 539 stemmer
Leiv Erik Elvestad f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 537 stemmer
Stian Samset Elvebakk f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 531 stemmer
Alf Egil Aaberge f. 1960 , Senioringeniør
Nominasjonskomiteens liste 519 stemmer
Trond Garnes f. 1957 , Økonom
Nominasjonskomiteens liste 515 stemmer

Varamedlemmer

Sigmund Aasjord f. 1977 , Freelance sanger m.m.
Nominasjonskomiteens liste 511 stemmer
Thore Nome f. 1955 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 507 stemmer
Ludvig Karlsen f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 496 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LEIV ERIK ELVESTAD f. 1950, Pensjonist Rognbudalen
2
AUD JOHANNE KEYSAN ROSVOLDSVE f. 1953, Seniorkonsulent Ingeborg Ofstads veg
3
ALF EGIL AABERGE f. 1961, Senioringeniør Torvmyra
4
THORE NOME f. 1956, Pensjonist Arne Solbergs veg
5
HILDE BJØRNHOLM EZEH f. 1973, Miljøterapeut Lykkmarka
6
SIGMUND AASJORD f. 1978, Freelance sanger m.m. Movollen
7
STIAN SAMSET ELVEBAKK f. 1980 Porsmyra
8
TROND GARNES f. 1958, Økonom Alf Godagers veg
9
LUDVIG KARLSEN f. 1946, Pensjonist Lykkmarka