VINJE SOKN

7203 VINJEØRA 72 45 00 80 post@hemnekirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 124 stemmer

Medlemmer

Astri Marie Wessel f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
Hanne Holmen f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 150 stemmer
Elisabeth Schei f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
Wenche Lund Hårstad f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
Eldbjørg Solberg f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
Thomas Monrad Erlandsen f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer

Varamedlemmer

Lillian Mollan Lysevoll f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
Gøran Freiberg f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
Helen Maria Hartel f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
Ragna Louise Hals Brekken f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
Brit Johanne Sagør Stølen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 123 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ASTRI MARIE WESSEL f. 1948 Strandveien 30
2
HANNE HOLMEN f. 1982 Vinjefjordsveien 947
3
THOMAS MONRAD ERLANDSEN f. 1990 Vinjefjordsveien 512
4
ELISABETH SCHEI f. 1982 Strandveien 15
5
GØRAN FREIBERG f. 1968 Kjerkveien 4
6
HELEN MARIA HARTEL f. 1970 Trondheimsveien 1039
7
WENCHE LUND HÅRSTAD f. 1982 Geilhaugen 15
8
RAGNA LOUISE HALS BREKKEN f. 1943 Vinjebakken 1
9
LILLIAN MOLLAN LYSEVOLL f. 1987 Vinjebakken 2C
10
ELDBJØRG SOLBERG f. 1947 Sødalsveien 240
11
BRIT JOHANNE SAGØR STØLEN f. 1965 Sødalsveien 364A