BØRSA SOKN

7353 BØRSA 72 86 31 51 post@skaun.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for BØRSA SOKN
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste