MERÅKER SOKN

7530 MERÅKER 74 81 06 81 kirkekontoret@meraker.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for MERÅKER SOKN
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE MARIE UPPSTRØM f. 1963, Aktivitør Meråker
2
ODD MAGNAR HORTEN f. 1949, Pensjonist Meråker
3
INGUNN TRONSMO SKALLAN f. 1977, Kontormedarbeider Kopperå
4
INGRID CHRISTINA BJERKESTRAND f. 1980, Sykepleier Gudå
5
RITA GJEMSE f. 1974, Sekretær Stordalen
6
INGEBORG LILLEVOLD f. 1993, Helsefagarbeider Meråker
7
KRISTIN FUNDERUD f. 1951, Pensjonist Meråker
8
GUNNAR NICOLAUSSON f. 1955, Pensjonist Meråker
9
SNEFRID ANITA HALSAN SLUNGÅRD f. 1958, Kontorleder Meråker
10
NILS SVERRE UNDERHAUG f. 1949, Pensjonist Meråker
11
TOR FARSTAD f. 1964, Maskinkjører Meråker
12
LAILA MARIELLE BERGSTRØM f. 1974, Selvst. næringsdrivende Stordalen
13
ANN MARGRET AASVOLD f. 1970, Fysioterapeut Meråker
14
MONICA NESGÅRD JULIUSSEN f. 1984, Omsorgsarbeider Meråker
15
ANNE STINE VEN f. 1979, Servitør Meråker
16
KARI STENSEN f. 1969, Selvst. næringsdrivende Meråker
17
KRISTIN MJØSUND f. 1976, Fysioterapeut Meråker
18
GEIR ÅGE STØRSETH f. 1952, Pensjonist Meråker