OVERHALLA SOKN

Svalivegen 2, 7863 OVERHALLA 74 21 64 40 post@kirken.namdal.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 453 stemmer

Medlemmer

ASTRID MARIE BAKKEN f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 488 stemmer
Bjørg Himo f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 487 stemmer
Sissel Gustad f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 480 stemmer
ARNT OLAV BRUUN f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 469 stemmer
June Monica Marken Nordal f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 457 stemmer
BODIL MARGRETE BERGIN f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 457 stemmer
Christian Magnus Vistnes f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 440 stemmer
PER KRISTIAN SKARET f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 446 stemmer

Varamedlemmer

Cicilie Viken f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 442 stemmer
BJØRN IVAR STRAND f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 443 stemmer
YNGVE ANDRE FLASNES f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 443 stemmer
TOVE HEGGÅS f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 440 stemmer
Ingvild Barlien f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste