TJELDSUND SOKN

Postboks 110, 9440 EVENSKJER 76 91 91 40 en599@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for TJELDSUND SOKN
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KARL-ALBERT KJERSTAD f. 1961, Miljøarbeider Kjerstad
2
GUDRUN HELENE TUNSTAD f. 1957, Barne. og ungdomsarbeider Ramstad
3
GUNNHILL MARGY ANDREASSEN f. 1950, Pensjonist Kongsvik
4
ODDVAR SIGURD PEDERSEN f. 1948, Anleggsarbeider Myklebostad
5
BENTE ANKERSTRØM f. 1968 Fjelldal
6
JOSTEIN HELGE AARSUND f. 1944, Pensjonist Ramsund
7
AUD NELLY KARINE PEDERSEN f. 1943, Pensjonist Myklebostad
8
METTE MYRE f. 1964 Ramsund
9
ELBJØRG SCHØNING JOHANSEN f. 1952, Pensjonist Hol i Tjeldsund
10
GRETE EIVIK f. 1959, Hjelpepleier Fjelldal
11
MAGNE PEDERSEN f. 1968, Møbelsnekker Myklebostad
12
EIRIN NORMANN SVENDSEN f. 1966 Kongsvik
13
HILDEGUNN MOVIK f. 1970 Ramsund