SANDTORG SOKN

9419 SØRVIK 77 04 06 50 admin.sandtorg@kiha.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 479 stemmer

Medlemmer

Linda Danielsen f. 1972 , Bioingeniør
Nominasjonskomiteens liste 513 stemmer
Britt-Malen Olsen Haukebøe f. 1988 , Barnehagelærer
Nominasjonskomiteens liste 504 stemmer
Eirik Inge Markussen f. 1959 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 504 stemmer
Morten Halsebø Lie f. 1971 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 499 stemmer

Varamedlemmer

Hanne Kristine Forsaa f. 1980 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 398 stemmer
Rune Angell Johnsen f. 1982 , Takstmann
Nominasjonskomiteens liste 478 stemmer
Agnethe Kristine Marie Olsen f. 1982 , Renholder
Nominasjonskomiteens liste 475 stemmer
Barbro Lind Sørensen f. 1979 , Resepsjonist
Nominasjonskomiteens liste 466 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
BRITT-MALEN OLSEN HAUKEBØE f. 1990, Barnehagelærer Gausvik, 9430 Harstad
2
MORTEN HALSEBØ LIE f. 1973, Lærer Haøsebøveien 142, 9419 Ha
3
LINDA DANIELSEN f. 1974, Bioingeniør Brovingen , 9411 Harstad
4
HANNE KRISTINE FORSAA f. 1982, Lærer Kirovskveien 15, 9415 Har
5
EIRIK INGE MARKUSSEN f. 1961, Daglig leder Forraveien 19, 9419 Harst
6
RUNE ANGELL JOHNSEN f. 1984, Takstmann Halsebøveien 93, 9419 Har
7
AGNETHE KRISTINE MARIE OLSEN f. 1984, Renholder Elvebakken 16, 9419 Harst
8
BARBRO SØRENSEN f. 1981, Resepsjonist Storjordveien 1995, 9419