LENVIK SOKN

Kirkeveien - Finnsnes 1, 9300 FINNSNES 77 85 02 00 kirkevergen@lenvik.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for LENVIK SOKN
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste